Viisas organisaatio

Käsitellään rohkeasti just' sitä!

KUMUN RYHMÄCOACHING on turvallista, hyväksyvää, oivaltavaa ja rohkeaa dialogia, keskustelua, haastamista sekä tunteiden, ajatusten, ymmärryksen ja toiminnan tavoitteellista yhdessä uudelleen järjestelyä. Tavoitteena katsoa todella kohti ja valjastaa ryhmän koko potentiaali pysyvien muutosten perustaksi.

Vanhoista tottumuksista poikkeavat uudet oivallukset ja tarinat sekä niiden mahdollistamat kestävät muutokset eivät synny ohituskaistalla, eivätkä jonkun toisen toimesta - vaikka niin haluaisimmekin uskoa. Todellisia muutoksia tavoiteltaessa työhaalarit saa pukea ja hihat kääriä ihan itse muutkin mukaan saaden. Rohkeasti kohti käymällä ja tuntemattomankin matkan sallimalla saavutetaan väistämättä uutta. 

Rohkeasta viisaaksi organisaatioksi!

Ryhmä on parhaimmillaan paljon enemmän kuin osiensa summa. Kaikki on mahdollista ryhmän mielen ja luovuuden auetessa sekä turvallisuuden salliessa tarkastella myös sitä, mikä todellisuudessa 'hankaa' ja halutaan kieltää, ohittaa, unohtaa tai unohduttaa. Avoimen haavoittuvuuden hienous ja yhteisön riittävä varjotyö johtaa poluille inhimillisesti kestävään yksilö- ja yhteisövoimaan sekä ohituskaistojen ja vanhojen ohjelmointiemme takana odottaviin uusiin ratkaisumalleihin, merkityksiin ja kestäviin muutosajureihin. Poraudutaan siis rohkeasti myös siihen, mikä eniten mietityttää ja hyödynnetään haasteet suurimman mahdollisen kasvun löytämiseksi sekä tavoitteiden ylittämiseksi. Vaalitaan viisautta.

Tiimin uusi tietoinen ohjelmointi 2.0

Räätälöinti ryhmälle

Ryhmävalmennus räätälöidään kohderyhmä-, tarve- ja tavoitelähtöisesti. Olemme kiinnostuneita siitä, mistä lähdetään liikkeelle ja minne halutaan mennä. Mitä toivotaan tapahtuneen ja muuttuneen käytännössä, kun fasilitoiva valmennus on päättynyt, puoli vuotta on kulunut tai kokonaisen vuoden ja useammankin jälkeen? Mitä valmennuksen jälkeen tapahtuu, ja miten tapahtumia sekä haluttua ja saavutettua muutosta tuetaan onnistuneesti? Valmennuksen laadukas yhteinen pohjustustyö sekä onnistunut sitouttava suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Panostamme perustuksiin, jotta voimme luoda vaikuttavia valmennuskokonaisuuksia sopivalla syvyydellä ja realistisin tavoittein. Lupauksia, joita voimme ja haluamme yhdessä pitää.

Aloitetaanko yhteistyö? Kysy lisää ja haasta myös meidät! Otamme osaltamme rehellisesti kantaa, voimmeko tarjota toivomaanne näkökulmaa - tarpeeseen vastaavasti ja vaikuttavasti.

HINNAT ryhmä- ja yrityscoaching

Yhdellä valmentajalla*:
2,5h: 1400€+alv 24%
3 x 2,5h: 3600€+alv 24%
Kahdella valmentajalla*: 
2,5h: 2200€+alv 24%
3 x 2,5h: 5800€+alv 24%

Ajatussparrailu 150€+alv 24%/h/1 valmentaja/etäyhteys


*Kerromme mielellämme myös ryhmävalmennuksen tarkemmista mahdollisuuksista yhden/kahden valmentajan fasilitoinnissa/ohjauksessa. Isokokoiset ryhmät vaativat työpajamuotoisessa valmennuksessa kaksi valmentajaa.

Haluatko liidata lovella?

Viisas johtaja: Liidaa lovella

Hyvä tuote tai palvelu ei sellaisenaan enää riitä. Kutsu kuuluu kiihtyvällä vauhdilla jollekin syvemmälle ja merkityksellisemmälle. Lovella liidaaminen perustuu ihmisyydelle, itsetuntemukselle, kohtaamiseen keskittymiselle, tietoisen itsen ja johtajuuden vahvistamiselle sekä raakarehellisyydelle ja aidolle tahtotilalle kasvaa sekä tarjota kaikinpuolisia kasvumahdollisuuksia myös muille. Haluatko sä olla lovella liidaaja?

Älä nojaa enää vanhoihin tottumuksiin!