Blogi

Elämä & äitiys ei ole suoritus!

Elämä on vielä suurempi seikkailu kuin yksittäiset suoritukset ja ulkoiset saavutukset. Mutta ilman sisäisen kasvun tietoista liittämistä osaksi kokemustamme, se saattaa sellaiseksi kuitenkin kutistua. Oletko valmis heittämään tämän mahdollisuuden hukkaan?

Haluatko sä olla lovella liidaaja? Haluatko johtaa itseäsi ja/tai tiimiäsi sydämestä käsin, ohjata perhettäsi tietoisemmin, tai onko vastuullasi muita, joiden hyvinvointiin osaltasi voit ja haluat voimaannuttavasti sekä itseohjautuvuutta tukevasti vaikuttaa? Tai joiden potentiaalin haluat houkutella näkyviin ja todelliseen (eikä vain näennäiseen)...

Aikuisena luulen keskittyväni omaan elämääni sekä varjooni, mutta olenkin (turvallisen) kaukana sisäisistä haasteistani ja haavoistani peittyneenä kumppanini varjoon. Miten tässä oikein näin kävi? Kumppanini ei ole riittävän tietoinen itsestään (enkä minäkään), eikä osaa ottaa vastuuta omista tunteistaan ja toiminnastaan nähden alati oman varjonsa...

KUMUn blogisarja Kolmenmama pohtii äitiyttä, naiseutta ja ihmisyyttä kahdessa sukupolvessa ja kenties useammankin vaikutuksen yli vaihtelevissa aiheissa yhden äidin ja kolmen tyttären kokemuksina. Kolmenmama sykkii äitiyden sekä tyttäryyksien oivalluksia, mahdollisuuksia, helposti piiloon jäävää ja jokapäivänpirskahteluita, kasvavien ja alati...

KUMUn blogisarja Kolmenmama pohtii äitiyttä, naiseutta ja ihmisyyttä kahdessa sukupolvessa ja kenties useammankin vaikutuksen yli vaihtelevissa aiheissa yhden äidin ja kolmen tyttären kokemuksina. Kolmenmama sykkii äitiyden sekä tyttäryyksien oivalluksia, mahdollisuuksia, helposti piiloon jäävää ja jokapäivänpirskahteluita, kasvavien ja alati...

Olen tutkiskellut tarkemmin omaa toimintaani kotona perheen parissa, lasten ja kumppanin kanssa, työpaikalla ja erilaisissa muissa sosiaalisissa tutuissa tai vieraammissakin kuvioissa. Olen seuraillut samalla ihmettelyllä myös muita ihmisiä vastaavissa tilanteissa. Olen havainnut, että vuorovaikutuksemme ja keskustelumme sekä nonverbaalinenkin...

Vahvuus mielletään yleisesti vastakohdaksi heikkoudelle. Yhteiskunnassamme on vahvuutta selvitä yksin, osata yksin ja olla turvautumatta toisiin. Vahvat ovat yhteisömme osaavia, tehokkaita, tietäviä ja taitavia jäseniä. Vahvat selviävät elämässä, heikot puolestaan sortuvat. Vahvoilla ei ole näkyviä tai ainakaan muille myönnettyjä heikkouksia....

KUMUn blogisarja Kolmenmama pohtii ihmisyyttä ja naiseutta kahdessa sukupolvessa ja kenties useammankin vaikutuksen yli vaihtelevissa aiheissa yhden äidin ja kolmen tyttären kokemuksina. Kolmenmama sykkii äitiyden sekä tyttäryyksien oivalluksia, mahdollisuuksia, helposti piiloon jäävää ja jokapäivänpirskahteluita, kasvavien ja alati muuttuvien...

Sielusta puhuminen on materialismiin suuntautuneissa kulttuureissa kovasti mielipiteitä jakava aihe. Niin myös meillä täällä Suomessa. Kulttuurissamme ongelmanratkaisu keskittyy ongelmien ratkaisuun elämämme ulkoisissa olosuhteissa, koska itse elämämme, päivittäiset ajatuksemme sekä minuutemme ovat vahvasti kiinni juuri niissä. Koska sielun asiat...

Oletko ajatellut, että voisit toimia toisin? Uskaltaisitko jättää yhtään tilaa yllättävyyksille tai jopa ihmeille? Mitä tapahtuisi, jos et hallitsisi ja kontrolloisi koko ajan? Miten saisit itsesi hellittämään ja päästämään enenevässä määrin irti? Entä, jos mahdollistaisit sen tilan syntymisen, jossa mahdollisuuksien ihmeet ovat nähtävillä ja myös...

Elämäsi pääosassa olet sinä!